to jsme my

menu

úvodní stránka
základní informace
naše MŠ
dokumenty
školní jídelna
fotogalerie
napište nám
autor stránek

naše obec

náš sponzor

nové fotografie

Večer ve školce

Houbový park

Hrad Kámen

Den dětí

Den Case 2019

Modrý den

Den matek

Návštěva knihovny

O ošklivém káčátku

Zelený den

Šišky pro veverku

Karneval

Doprava, ovzduší
a příroda

Bílý zimní den

Ježek, sova a výr

Vánoční besídka

Ježíšek

Perníčky

Naši noví kamarádi

Jak se budí skřítkové

Mikuláš a čert

Černý čertovský den

Šamanské bubínkování

Hudební show

Červený den

Co je les a kdo tam žije

Podzimní špekáčky

O Červené Karkulce
 

naše MŠ


Charakteristika školy

Budova školy je dvoupodlažní, v přízemí je šatna, tělocvična, jídelna, kuchyně, sklad potravin, šatna provozních zaměstnanců a sociální zařízení. V patře je šatna, třída, lehárna, ředitelna a sociální zařízení. Škola stojí na kraji obce Kámen a přiléhá k ní uzavřená zahrada. Okolní krásná příroda, hrad Kámen a zemědělské letiště vybízí k častým procházkám a pozorováním.
Do mateřské školy dochází děti z těchto obcí - Kámen, Věžná, Vintířov, Eš, Zlátenka, Nový Dvůr a Dobrá voda u Pacova.


Organizace dne
6,45 – 8,00 scházení dětí, spontánní hry a činnosti
8,00 – 8,30 činnosti dle vzdělávacího programu
8,30 – 9,00 hygiena, přesnídávka
9,00 – 9,30 činnosti dle vzdělávacího programu
9,30 – 11,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,30 – 12,00 hygiena, oběd
12,00 – 14,00 odpočinek, klidové činnosti nespících dětí
14,00 – 14,30 hygiena, svačina
14,30 – 15,45 spontánní hra, rozcházení dětí


Tato organizace je závazná pouze pro stravování, ostatní činnosti se přizpůsobují zájmu dětí a konkrétním podmínkám ve škole.

Akce školy 
polodenní vycházky – podzim, jaro
účast na vítání nových občánků obce
účast na rozsvícení vánočního stromu
vánoční besídka v mateřské škole
karneval v mateřské škole
vystoupení dětí ke Dni matek na veřejnosti
soutěžní program ke Dni dětí
výlety
prohlídka hradu Kámen
návštěva VOD Kámen
rozloučení s předškoláky
noční spaní v MŠ
divadelní představení v Pacově
hudební a divadelní vystoupení v MŠ


Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy
dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
starší sourozenec dítěte již mateřskou školu navštěvuje
trvalý pobyt dítěte v obci Kámen a spádových obcích
dítě, které dovršilo 3 let věku
dítě zaměstnaných rodičů
datum podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Při shodném splnění všech kritérií má přednost starší dítě.