Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Kámen, okres Pelhřimov

Jedná se o mateřskou školu rodinného typu pro děti od 2 do 6 let.
Cílem vzdělávací činnosti je:
– dovést dítě na práh základní školy samostatné, jisté, odvážné, schopné umět a chtít druhému pomoci, citlivé k přírodě a ke všem hodnotám, které vytváří společnost
– vytvořit mateřskou školu, která doplňuje rodinu, vychovává a vzdělává děti podle jejich individuálních možností a podporovat radost dětí z učení 

Provoz MŠ
je přerušen

do 31.8.2020.

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro nové děti na školní rok 2020/2021 bude v letošním roce probíhat elektronickou formou.

V Mateřské škole Kámen proběhne zápis od 11.5.2020 do 15.5.2020 následujícím způsobem:
– zde si zákonný zástupce dítěte stáhne žádost o přijetí
– žádost řádně vyplní, důležité je potvrzení lékaře o proběhlém očkování dítěte a podpis obou rodičů
– vyplněnou žádost zákonný zástupce odešle poštou na adresu Mateřská škola, Kámen 64, 394 13 Kámen nebo vhodí do schránky na budově mateřské školy v uzavřené obálce s označením ZÁPIS, lze i žádost předat osobně ředitelce po telefonické domluvě – mob. 730 552 469
Prosím o doručení vyplněné žádosti do pátku 15.5.2020.

Tablo

V naší školce, však to víme, hrajeme si, nezlobíme.
Kreslíme a malujeme, pěkné hry si zahrajeme.
Spolu se tu máme rádi, vždyť jsme přece kamarádi.

V naší školce, však to víme, hrajeme si, nezlobíme.
Kreslíme a malujeme, pěkné hry si zahrajeme.
Spolu se tu máme rádi, vždyť jsme přece kamarádi.