Naše MŠ

Charakteristika školy
Budova školy je dvoupodlažní, v přízemí je šatna, tělocvična, jídelna, kuchyně, sklad potravin, šatna provozních zaměstnanců a sociální zařízení. V patře je šatna, třída, lehárna, ředitelna a sociální zařízení. Škola stojí na kraji obce Kámen a přiléhá k ní uzavřená zahrada. Okolní krásná příroda, hrad Kámen a zemědělské letiště vybízí k častým procházkám a pozorováním.
Do mateřské školy dochází děti z těchto obcí – Kámen, Věžná, Vintířov, Eš, Zlátenka, Nový Dvůr a Dobrá voda u Pacova.

Organizace dne
6,30 – 8,00 scházení dětí, spontánní hry a činnosti
8,00 – 8,30 činnosti dle vzdělávacího programu
8,30 – 9,00 hygiena, přesnídávka
9,00 – 9,30 činnosti dle vzdělávacího programu
9,30 – 11,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,30 – 12,00 hygiena, oběd
12,00 – 14,00 odpočinek, klidové činnosti nespících dětí
14,00 – 14,30 hygiena, svačina
14,30 – 15,30 spontánní hra, rozcházení dětí

Tato organizace je závazná pouze pro stravování, ostatní činnosti se přizpůsobují zájmu dětí a konkrétním podmínkám ve škole.

Akce školy 
polodenní vycházky – podzim, jaro
účast na vítání nových občánků obce
účast na rozsvícení vánočního stromu
vánoční besídka v mateřské škole
karneval v mateřské škole
vystoupení dětí ke Dni matek na veřejnosti
soutěžní program ke Dni dětí
výlety
prohlídka hradu Kámen
návštěva VOD Kámen
rozloučení s předškoláky
noční spaní v MŠ
divadelní představení v Pacově
hudební a divadelní vystoupení v MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy
dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
starší sourozenec dítěte již mateřskou školu navštěvuje
trvalý pobyt dítěte v obci Kámen a spádových obcích
dítě, které dovršilo 3 let věku
dítě zaměstnaných rodičů
datum podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Při shodném splnění všech kritérií má přednost starší dítě.