GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů

E mail: GDPR@akkliment.cz
tel.: 776 233 879

Informace o GDPR
Formulář pro podání žádosti